Categories
Authors List
Discount
Buy More, Save More!
Minimum 10% discount on all orders
15% discount if the order amount is over Rs. 5000
20% discount if the order amount is over Rs. 10,000
Guide To Futures & Options (Marathi Translation)
Author Jitendra Gala,Ankit Gala
Publisher Buzzingstock Publishing House
ISBN
No. Of Pages 162
Edition 2010
Format Paperback
Language Marathi
Price $ 3.69
Discount(%) 0.00
Quantity
Discount
Buy More, Save More!
Minimum 10% discount on all orders
15% discount if the order amount is over Rs. 5000
20% discount if the order amount is over Rs. 10,000
 

Description

फ्युचर्स आणि ऑप्शनचे मार्गदर्शन

अंकित गाला

जितेंद्र गाला

पुष्कळ नफा कसा कमवावा

इक्वीटी शेअर्स आणि निर्देशांक ( इन्डाईसिस ) डेरीवेटीव्हमध्ये फ्युचर्स आणि ऑप्शनस चा समावेश होतो . या पुस्तकात डेरीवेटीव्ह मार्केट म्हणजे काय याची विस्तारित माहीती गुंतवनुकदारार्ना देण्याचा प्रयन्त करण्यात आला आहे . त्यासमोरच शेरबाजारात करण्यात आलेल्या गुंतवणूकीसमोरील जोखमीला दूर करून पुष्कळ नफा मिळवण्यासाठी डेरीवेटीव्हच्या इन्सट्रूमेन्टस ( वेगवेगळ्या ) चा कशाप्रकारे उपयोग करावा याची माहीती देण्यात आली आहे .

 • स्पेक्युलेशन करणे शिका .
 • हेजिंग करणे शिका .
 • आरबीट्रेज करणे शिका .

Subjects

You may also like
 • Guide To Technical Analysis & Candlesticks (Marathi Translation)
  Price: $ 4.63
 • A Simplified Approach To Option Strategies (Marathi Translation)
  Price: $ 3.89
 • Guide To Commodity Market (Marathi Translation)
  Price: $ 3.43
 • Guide To Indian Mutual Fund (Marathi Translation)
  Price: $ 3.61
 • Guide To Indian Stock Market (Marathi Translation)
  Price: $ 3.43
 • Public Issuechi Sampurna Mahiti
  Price: $ 3.06
 • Intraday Tradingchi Olakh (Marathi Edition)
  Price: $ 3.98
 • 31 Stock Market Trading Tips (Marathi Edition)
  Price: $ 4.17
 • Secrets Of Super Success (Marathi Edition)
  Price: $ 2.31
 • 108 Investment Mantra (Marathi Edition)
  Price: $ 2.31
 • Amir Banne Ke 55 Achuk Mantra (Marathi Edition)
  Price: $ 2.04
 • Shrimantiche 55 Achuk Mantra (Marathi Edition)
  Price: $ 2.04