Categories
Authors List
Discount
Buy More, Save More!
> Minimum 10% discount on all orders
> 15% discount if the order amount is over Rs. 8000
> 20% discount if the order amount is over Rs. 25,000
--
Jivan Jivvani Kala
Osho
Author Osho
Publisher Pravin Prakashan Pvt. Ltd.
ISBN 9789382679127
No. Of Pages 195
Edition 2015
Format Paperback
Language Gujarati
Price रु 175.00
Discount(%) 0.00
Quantity
Discount
Buy More, Save More!
Minimum 10% discount on all orders
15% discount if the order amount is over Rs. 8000
20% discount if the order amount is over Rs. 25,000
635355182388460570.jpg 635355182388460570.jpg 635355182388460570.jpg
 

Description

જીવન જીવવાની કળા

Jivan Jivvani Kala by Osho


દુઃખને નષ્ઠ કરવાથી સુખ મળી જાય છે.

અપને ક્યારેય વિચાર કર્યો કે આજ સુધી ઘણા લોકોએ સુખને શોધ્યું છે, પરંતુ કોઈ ને સુખ મળ્યું છે ? અને શું કારણ છે કે એટલા લોકો સુખ શોધે છે, પરંતુ સુખ ઉપરલ્બ્ધ નથી થતું ? જેવું આપણને કોઈ સુખ મળી જાય છે, તેવું જ તે વ્યર્થ થઇ જાય છે અન એઆપની આકાંક્ષા આગળ વધી જાય છે. જેવું કોઈ સુખ મળી જાય છે કે સુખ ની દોડ બંધ થાય જાય છે અને ભીતર સુખ દેખવા લાગે છે. પછી આપણે કોઈ નવા સુખ ની શોધ કરીએ છીએ. જેવ્યું શુખ મળશે કે તરત મન ખાલી થઇ જશે અને ભીતરના દુઃખના દર્શન સારું થઇ જશે. જ્યાં સુધી સુખ મેળવાના પ્રયત્ન ચાલે છે ત્યાં સુધી આકાંક્ષા રહે છે.એચા રહે છે ત્યાં સુધી તો દુઃખ  ભુલાયેલું રહે છે.અને જેવ્યું સુખ મળ્યું,મન ખાલી થયું ભીતર દુઃખ ફરી દેખાવવા લાગ્યું।પછી અપને ના સુખની શોધ કરી દેવી પડે છે. સુખ ની સહોદ બહુ - બહુ તો દુઃખને ભૂલવાનું કામ કરે છે. સુખની શોધ ગમે તેટલી હોય, ભીતરનું દુઃખ નષ્ટ નથી થતું.આ અસભવિત  છે.

જે જાણે છે તે સુખ નથી શોધતા, પરંતુ દુઃખ  દુર કરવા ના ઉપાય કરે છે. દુઃખ દુર કરી શકાય છે,સુખ નથી મેળવી શકાતું. અને જે સુખ મેળવવા જશે તે બહુબહુ તો દુઃખને ભૂલવાનુમા સમર્થ થઇ શકે છે. થોડી વાર માટે ભૂલી શકાય છે, પરંતુ દુઃખ નષ્ટ નહિ થાય. દુઃખને નષ્ટ કરવું છે તો દુઃખ ના કારણને જાણીને, કારણને નષ્ટ કરવાથી દુઃખ નષ્ટ થઇ જાય છે.

Subjects

You may also like
 • Nava Vichaaro
  Price: रु 150.00
 • Vastavikta
  Price: रु 140.00
 • Surya Ni Aamantran Patrika
  Price: रु 95.00
 • Param Sameepe
  Price: रु 160.00
 • Shakti Vartman Ni (GUJARATI TRANSLATION OF THE POWER OF NOW)
  Price: रु 299.00
 • Bharat Na Aadhyatmik Rahasyo Ni Khoj Ma
  Price: रु 300.00
 • Sambhog Thi Samadhi Taraf
  Price: रु 125.00
 • Mansik Shanti Na Saral Upay (Gujarati)
  Price: रु 100.00
 • Mangangotri
  Price: रु 375.00
 • Sadguru Na Saanidhyama (Part 1 and 2)
  Price: रु 600.00
 • Man Na Meghdhanush
  Price: रु 200.00
 • Karunamurti Buddh: Zen Philosophy Na Upvan Ma
  Price: रु 125.00